Jak audio lekce angličtiny probíhají?

Audio lekce jsou dále podporovány skvělou výukovou aplikací, která nabízí nespočet e-učebnic angličtiny a kterou je možné v rámci kurzu používat zdarma a to na všech smart zařízeních.

Díky aplikaci, která nabízí i širokou škálu témat pokrývající obecnou i odbornou angličtinu, Vám mohu sestavit kurz přimo na míru. Prostřednictvím šikovně zakomponovaných cvičení v aplikaci a jednoduchého audio hovoru Vás aktivně zapojím do angličtiny a můžete se tak efektivně a zároveň jednoduše vzdělávat odkukoli, kde budete mít alespoň minimum dat.