Kde audio lekce angličtiny probíhají?

K audio lekci budete potřebovat pouze kvalitní sluchátka a jakékoli, dnes naprosto běžné užívané, smart zařízení jako je:

  • smart phone
  • tablet
  • laptop
  • desktop PC

Určitě doporučuji nepodceňovat důležitost sluchátek. Ač není podstatné se během lekce vidět, je naprosto nezbytné velmi dobře slyšet a být dobře slyšen. Kvalita zvuku je tedy zásadní.

Dále budete potřebovat aplikaci, která umožňuje funkce jako je sdílení obrazovky, předání řízení obrazovky a ukládání souborů, a je ji možno užívat na všech zmíněných zařízeních interaktivně, například MS Teams.