Maturita z angličtiny: Neformální písemný projev - pohlednice

12.07.2023

Základní informace k maturitní zkoušce - pohlednice

Písemná maturitní zkouška zahrnuje písemný projev, který se skládá z dvou částí. První část prověřuje, zda dokážete v angličtině napsat krátký neformální text jako je například

pohlednice

pozvánka na akci

leták

zpráva.

Text by měl obsahovat 60 – 70 slov.

V tomto článku se podíváme na ukázku zadání a vzorový text pohlednice.

Jste jako au-pair u rodiny v Londýně. Napište pohlednici svému kamarádovi Jamesovi do USA a v textu uveďte:

1 Vaše první dojmy z Londýna

2 jak se Vám líbí Vaší práce jako au-pair

3 jednu aktivitu, kterou denně děláte s dětmi


Hi James,

Greetings from London! I've just arrived and wanted to share my first impressions of London. The city is absolutely amazing! The architecture, the bustling streets, and the diverse culture - it's all so enchanting. As an au-pair, I'm enjoying my job. Taking care of the children is both rewarding and challenging, but they're adorable. Every day, we explore different parks together, which is a great way to bond.

Miss you loads!

Jana


Pamatujte, že nesmíte vynechat žádnou informaci v zadání. Každý bod stačí stručně popsat větou či souvětím, abyste se vešli do 60 – 70 slov.

  • Vaše první dojmy z Londýna (The city is absolutely amazing…)
  • Jak se Vám líbí Vaše práce jako au-pair (As an au-pair, I'm enjoying my job. Taking care of the children is both rewarding and challenging, …)
  • Jedna aktivita (Every day, we explore different parks together, ….)


Pohlednice je neformální text, a proto i volíme hovorové výrazy a gramatické jevy jako například:

  • Neformální oslovení (Hi, Hello, …)
  • Vynechání sloves (Greetings from London)
  • Zkrácené tvary (I've …, it's …, they're… etc.)
  • Vykřičníky, pomlčky

Dnes jsme si velmi stručně představili, jak může vypadat vzorové zadání a vzorový text pro neformální písemný projev pohlednice. Chtěli byste se naučit další vhodné fráze? Máte zadání textů a nevíte si rady?