Maturita z angličtiny: Ústní zkouška - Komunikační situace

24.01.2023
by artphoto_studio on freepik
by artphoto_studio on freepik

Základní informace k ústní maturitní zkoušce z AJ

Ústní maturitní zkouška z angličtiny se skládá z 4 částí:

1) Rozhovor na všeobecné téma

2) Ústní projev na konkrétní téma

3) Popis a porovnání obrázků

4) Komunikační situace

V poslední části ústní zkoušky, která se nazývá Komunikační situace, budete s vyučujícím společně řešit nějaký problém. Abyste dospěli k vyřešení problému, musíte si vzájemně předkládat návrhy a argumenty, jak tento problém vyřešit a společně tak dojít ke kompromisu.

Komunikační situace

Podívejte se na dvě vzorové ukázky komunikační situace. Ke každému zadání dostanete set obrázků nebo slov, které Vám mohou pomoci k vyřešení situace.

1. You and your friend want to buy a birthday present for a friend who wants to improve her English. What would you buy?

- a dictionary

- a language course

- a one-year subscription to an English magazine

- an English learning application

2.  You bought an expensive hoodie last week. However, it shrank when you washed it and now it does not fit you anymore. You go to the shop and ask for ...:

- a full refund

- a new hoodie

Fráze ke komunikační situaci

Uvedeme si pár frází, které můžete v tomto zadání použít.

Why don't we buy ...?

How about ...?

I think we should...

That's a good idea, but ..

I have a problem and I wonder if you could help me.

The problem is that ...

I need to ... / I want to ...

I am not sure how to ...

Could you please tell me ...?

Could you do me a favour?

Could you recommend ...?

Do you happen to know ...?

I see, but ...

Is there anything else I could do?

I'm afraid it will not work.

That's exactly what I needed.

...

Proč nekoupíme ...?

Co takhle ...?

Myslím, že bychom měli ...

To je dobrý nápad, ale ...

Mám problém a říkal/a jsem si, zda byste mi mohl pomoci.

Problém je, že ...

Potřebuji ... / Chci ...

Nejsem si jistý/á jak ...

Mohl/a byste mi, prosím, říct ...

Mohl/a byste mi udělat laskavost?

Mohl/a byste mi doporučit?

Nevíte náhodou ...

Chápu, ale ...

Je ještě něco, co bych mohl/a dělat?

Obávám se, že to nepůjde.

To je přesně to, co jsem potřeboval/a.

...

Krátce jsme si uvedli obsah poslední části ústní maturitní zkoušky z angličtiny. Pokud si chcete tuto zkušební úlohu vyzkoušet v dalších komunikačních situacích, ozvěte se mi!