Maturita z angličtiny: Ústní zkouška - popis a porovnávání obrázků

04.01.2023

Základní informace k ústní maturitní zkoušce z AJ

Ústní maturitní zkouška z angličtiny se skládá z 4 částí:

1) Rozhovor na všeobecné téma

2) Ústní projev na konkrétní téma

3) Popis a porovnání obrázků

4) Komunikační situace

Další částí ústní maturitní zkoušky je popis a porovnávání obrázků. V tomto zadání budete mít za úkol popsat náhodný obrázek, poté obrázek porovnat s jiným obrázkem, a nakonec krátce pohovořit o svých pocitech, dojmech, zážitcích a zkušenostech, které se pojí ke stejnému tématu, který obrázky budou znázorňovat.

Ač se zdá zadání poměrně jednoduché, mnoho studentů tápe, jak správně obrázky popisovat. Zkusíme si opět uvést krátký příklad, jak takové zadání zvládnout.

Podívejte se na tyto dva obrázky a zkuste jeden z nich popsat. Pokud nemáte nápady, jak začít, mohou Vám pomoci tyto základní otázky:

 • Who are the people?
 • Where are they?
 • What are they doing?

A další otázky, které Vám pomohou detailněji obrázek popsat:

 • What are the people wearing?
 • What do they look like?
 • Are they in a good or in a bad mood?
 • What does the place look like?
 • What can you guess about the people or place?

A otázky směřující k Vašim pocitům, zkušenostem a zážitcích:

 • Do you like the picture? Why (not)?
 • Can you relate to the people in the picture? Why (not)?
 • Is your typical school day similar/different?

A nakonec byste měli obrázky porovnat. Zaměřte se na základní rozdíly a podobnosti, které vidíte na obrázcích - lidé, místo, atmosféra, Vaše pocity / zážitky.


Fráze k popisování obrázku

Už víte, na co se při popisování obrázku zaměřit. Uvedeme si opět i jak obrázek popsat.

The picture A shows ...

In the picture A I can see ..

There is / are ... in the picture.

On the left / on the right there is / are ...

In the foreground / in the background there is / are ...

In the middle of the picture there is / are ...

In the top / bottom part of the picture there is / are ...


The people are studying / chatting / laughing / ...

They are wearing ...

They look / seem ...

They must be ...

They may be ...


It seems to me that ...

I guess that ...

I suppose that ...

In my opinion / view it is ...


Both pictures show ...

In both pictures there are students but in picture A ...

The students in picture A are more .. than in picture B.

The students in picture A look ... while the students in picture B seem ...

The similarities are ...

The differences are ...


Personally, I prefer ...

Honestly, I find picture A ...

I can relate to picture B, because ...

Obrázek znázorňuje ...

Na obrázku vidím ...

Na obrázku je / jsou ...

Nalevo / napravo je / jsou ...

V popředí / v pozadí je / jsou ...

Uprostřed obrázku je / jsou ...

Na vrchní / spodní části obrázku je / jsou ...


Lidé na obrázku se učí / povídají si / smějí se / ...

Mají na sobě ...

Vypadají ...

Musí být ...

Možná jsou ...


Zdá se mi, že ...

Hádám, že ...

Předpokládám, že ...

Podle mého názoru ...


Oba obrázky ukazují ...

Na obou obrázcích jsou studenti ale na obrázku A ...

Studenti na obrázku A jsou více ... než na obrázku B.

Studenti na obrázku A vypadají ... zatímco studenti v B se zdají ...

Podobnosti jsou ...

Rozdíly jsou ...


Osobně se mi více líbí ...

Upřímně se mi obrázek A zdá ...

Dokážu se ztotožnit s obrázkem B, protože ...

Opět jsme si krátce představili, jak takové zadání popisu obrázku může vypadat a co můžete očekávat. Pokud máte pocit, že byste se měli na tuto zkoušku více připravit, určitě mi napište. Ráda Vám pomůžu!