Maturita z angličtiny: Ústní zkouška - Rozhovor na všeobecné téma

07.12.2022
drobotdean on Freepik
drobotdean on Freepik

Základní informace k ústní maturitní zkoušce z AJ

Ústní maturitní zkouška z angličtiny se skládá z 4 částí:

1) Rozhovor na všeobecné téma

2) Ústní projev na konkrétní téma

3) Popis a porovnání obrázků

4) Komunikační situace

V rozhovoru na všeobecné téma se Vás zkoušející bude ptát na otázky týkající se Vaší osoby, rodiny, přátel nebo například Vašich zálib. Tato zkouška si ověřuje, jak dobře umíte reagovat na spontánní otázky a vést plynulý rozhovor v angličtině o každodenních tématech. Proto nebudete předem přesně vědět, jaké otázky Vám vyučující položí. My si však několik z nich názorně ukážeme.


Rozhovor na všeobecné téma - How are you?

Každý rozhovor začíná obecnými zdvořilými otázkami jako například "Jak se máte?" Víte, jak se Vás vyučující může zeptat na Váš den? A víte jak nejlépe odpovědět, abyste udělali dobrý první dojem?

Basic polite questions:

How are you?

How is it going?

How are things?

How have you been?

How can I answer?

I'm doing fine. / Pretty Good. / Not bad.

I'm doing well, but I'm a bit nervous.

As usual. (Jako obvykle)

Can't complain. (Nemohu si stěžovat)

Could be better. (Mohlo by být lépe)

I have been busy studying.

How can I ask how they are in return?

How about you?

How is it going with you?

How are things on your end?

I taková obyčejná otázka ukáže, jak dobře umíte anglicky komunikovat. Když svého vyučujícího trochu překvapíte a nebudete odpovídat na základní zdvořilou otázku, jak se máte, jen strohou a naprosto typickou odpovědí "I'm fine. Thanks." a odpovíte trochu jinak a optáte se i na oplátku, jak se mají Vaši vyučující, připíše se Vám k dobru pár pěkných bodů hned na úvod. :-)

Mějte však na paměti, že byste neměli chybovat. Pozor na zrádné "I am well.". (Je mi dobře. - napříkald po nemoci.) Přestože v hovorové angličtině se s tímto výrazem můžete setkat jako s odpovědí na zdvořilou otázku, jak se nám daří, při maturitní zkoušce odpovídáme gramaticky správně "I am doing well." (více zde) Podobně neodpovídáme na otázku "How is it going?" (Jak to jde?) doslovným překladem "It is going well.", ale opět například "As usual." atd.

A na co se Vás dále vyučující může ptát? Ukážeme si pár názorných otázek a malou ukázku, jak můžeme odpovědět.

HOBBIES AND PERSONAL LIFE

Possible questions:

 • What are your hobbies?      >>>

other questions:

 • What is your typical day at school like?
 • How do you spend your weekends?
 • Which days of the week do you like the most / the least? Why?
 • What are your plans for the future? Are you applying to college? Are you going to work?
 • ...

How can I answer?

I am into listening to music / reading detective stories / learning languages / ...

After school I attend drama classes / music lessons / scouts / ...

I go swimming / biking / clubing / ... with my friends at weekends.

I don't have much spare time. I have a part-time job at McDonalds every weekend. I love chatting with customers. / I am a part of a football team and I train every afternon. We are getting ready for a match in July / ...

Tips:

You can add some interesting information:


I've just finished reading Edgar Alan Poe's novel. I loved that book because ... / It wasn't my cup of tea, but ...

I volunteer as a young leader at scouts. I really enjoy working with children. One day I would like to become a teacher...

FAMILY AND FRIENDS

Possible questions:

 • What can you tell me about your family?                                  >>>

other questions:

 • What are the advantages and disadvantages of being an only child?
 • Do you get on well with your siblings / parents?
 • What do you look for in a best friend?
 • What is your and your friends' typical day like?
 • ...

How can I answer?

I come from a big / small family. I wish my family was bigger. I always wanted a sister. / Our family is big but we rarely see each other. ...

It's only me, my mom and dad. I have no siblings. / I am an only child. We spend a lot of time together. ...

My parents are divorced. I was raised in shared custody / I live with my mom / dad. My mom / dad remarried. I have a stepmother / stepfather / stepsister / stepbrother. ...

Tips:

Again, you can add some interesting information about your family or friends, or you can share a nice experience you had together:

I spend a lot of time with my stepsister. She's fun to be with. Last time we travelled to Prague and went sightseeing. ...

Co když nebudu rozumět?

Může se stát, že svému vyučujícímu nebudete rozumět nebo Vás jeho/její otázka zaskočí. Dokonce se může stát, že budete mít trému a najednou nebudete vědět, co říct. Co v takové situaci dělat? Jak nejlépe reagovat a co říci, abyste dostali více času na přemýšlení?

Useful phrases:

Could you repeat that please?

I am sorry, I did not hear what you said.

I'm afraid I don't understand.

I don't know what "..." means.

Could you explain this word to me?

I'm not sure. Do you mean that ...

May I think for a second?

Let me think (for a moment).

Well, it's difficult to say. Maybe...

...

Užitečné fráze:

Můžete to, prosím, zopakovat?

Omlouvám se, neslyšel/a jsem, co jste řekl/a.

Obávám se, že Vám nerozumím.

Nevím, co (nějaké slovo) znamená.

Mohl/a byste mi vysvětlit toto slovíčko?

Nejsem si jistá/ý. Myslíte tím, že ...

Mohu si to na chvíli rozmyslet?

Dejte mi chvilku.

No, na to je těžké odpovědět. Možná ...

Tips:

Pamatujte, že je vždy lepší říci, že nerozumíte a požádat o dovysvětlení než pouze mlčet.


Krátce jsme si vysvětlili, co takový rozhovor na všeobecné téma může obsahovat. Už víte, co můžete očekávat a jak případně odpovědět.

A teď Vám už jen zbývá si maturitní zkoušku vyzkoušet nanečisto! :-)