Maturita z angličtiny: Ústní zkouška - Ústní projev na konkrétní téma

17.12.2022
image by benzoix on Freepik
image by benzoix on Freepik

Základní informace k ústní maturitní zkoušce z AJ

Ústní maturitní zkouška z angličtiny se skládá z 4 částí:

1) Rozhovor na všeobecné téma

2) Ústní projev na konkrétní téma

3) Popis a porovnání obrázků

4) Komunikační situace

V ústním projevu na konkrétní téma budete určitý čas samostatně hovořit na téma, které si vylosujete. Po Vašem samostatném projevu, Vám vyučující položí pár dalších otázek ke stejnému tématu. Témata jsou jak obecná, tak i odborná dle zaměření Vašeho studia.

Na potítku budete mít čas si své vylosované téma připravit. Připravte si stručnou osnovu, o čem byste chtěli hovořit. Představte si, že jste si vylosovali téma the USA. Vaše osnova může vypadat například takto:

the USA
 • basic facts
 • history
 • geography
 • culture

A Vaše povídání posléze například takto:

I am going to talk about the USA. I have divided my speech into four parts: basic facts, history, geography, and culture.

First of all, let me tell you about the basic facts of the USA. The United States of America is made up of 50 states. It is the third most populated country in the world with over 330 million people who speak mainly English and Spanish. The US is a federal state, which means it consists of several self-governing states united by a central government. The head of each state is the governor. The head of federal government is the President. ...

The US government has a long history dating back to 1776 when ... Another milestone in the history of the USA is the American Civil War...

Now, let me move on to the geography of the USA. The USA is one of the largest countries by land and it shares land borders with Canada to its north and with Mexico to its south. Its vast area is usually divided into six regions: New England, The Middle Atlantic, the South, the Midwest, the Southwest and the West. ...

This brings me to the culture of the USA. Each region of the US has its own cultural identity. For example, in New England... Contrary to that, people in the South ...

Váš projev by měl být logicky uspořádán nejen z hlediska obsahu, kdy byste vždy měli postupovat od obecné informace ke konkrétní, ale i z hlediska používání vhodných frází. Tyto fráze si můžete ke každému bodu na potítku napsat. Pomůže Vám to k tomu, abyste si myšlenky lépe zorganizovali.

Pojďme si několik takových frází představit.

Fráze k ústnímu projevu

I am going to speak / talk about ... / I am going to tell you about ...

I have divided my talk / speech into three / four parts

I would like to speak about three / four parts

I would like to focus on three / four parts

To begin with / First of all / Firstly, let me tell you about ... / It is important to say a few words about ...

I would like to start with ...

Secondly, ... / Thirdly, ...

Let me now move on to ...

This brings me to the second / third point...

Another important point is ...

Finally, ...

For example / For instance ...

On the one hand ... on the other hand ...

Unlike ... / Contrary to ... / In contrast to ...

Similarly to ...

Budu mluvit o ... / Řeknu Vám o ...

Rozdělil/a jsem svůj projev do tří / čtyř částí

Rád/a bych mluvila o třech / čtyřech bodech

Chtěl/a bych se soustředit na tři / čtyři části

Pro začátek, dovolte mi Vám povědět o ... / Je důležité zmínit pár slov o ...

Rád/a bych začala

Za druhé / za třetí ...

Dovolte mi přejít k ...

To mě přivádí k druhému / třetímu bodu

Další důležitý bod je ...

Závěrem ...

Například...

Na jednu stranu ... na druhou stranu ...

Na rozdíl od ... / Navzdory ...

Podobně ...

Tip

Jsou pro Vás reálie anglických zemí příliš složité? Máte problémy si zapamatovat tolik informací? Vyberte si vždy to, co Vás osobně na každé zemi alespoň trochu zajímá a snažte se dozvědět se o daném tématu co nejvíce například v dokumentech, článcích nebo i na youtube.

A nezapomeňte také komunikovat s Vašim vyučujicím - co po Vás bude vyžadovat? Jaké informace považuje za podstatné?

Doplňující otázky k tématu

the USA

Po Vašem samostatném projevu se Vás vyučující zeptá na další otázky k tématu. Ty mohou znít například:

 • Could you tell me something more about the individual states?
 • What do you know about September 11, 2001?
 • What are some famous cities / national parks in America?
 • What can you tell me about American literature?
 • What are some national symbols of the USA?
 • Can you describe some typical American sports?
 • Would you like to visit the USA? Why (not)?
 • Do you like American culture? Why (not)?

Dnes jsme si prošli krátkou ukázku ústního projevu na konkrétní téma - the USA. Chtěli byste pomoci s vypracováním dalších témat? Studujete odbornou střední školu a nevíte si rady s odbornými tématy? Nebo jste připraveni, ale rádi byste si ještě maturitní zkoušku prošli nanečisto?