Kurz obchodní angličtiny

Cíl kurzu: V kurzu obchodní angličtiny se setkáte s běžnými situacemi obchodního jednání, které vyžaduje určité formální postupy a chování a na tyto modelové situace se díky kurzu připravíte nejen z hlediska jazykové kompetence, ale i kulturních stereotypů mezinárodní komunikace.

Doporučené úrovně: A1, B1, B2, C1, C2

Vhodné (nejen) pro:

  • manažery a vedoucí různých oddělení
  • zaměstnance HR
  • zaměstnance nákupu
  • zaměstnance oddělení kvality aj.