Kurz technické angličtiny

Cíl kurzu: V kurzu technické angličtiny se seznámíte se zvláštností technické terminologie, její správné pochopení a použití v praxi. Dále se seznámíte s typickými situacemi, které se vyskytují v provozu různých průmyslových odvětví a vyžadují určité jazykové i sociální dovednosti.

Doporučené úrovně: A1, B1, B2, C1, C2

Vhodné (nejen) pro:

  • zaměstance sleváren, tavíren, obroben, ...
  • elektrikáře, udržbáře, ...
  • hasiče, policisty, vojáky, ...