Nabídka kurzů angličtiny


kurz obecné angličtiny

Tento kurz je zaměřen na systematický rozvoj jazykové kompetence v anglickém jazyce. Seznámíte s běžnými tématy, osvojíte si adekvátní slovní zásobu a postupně zdokonalíte svou komunikativní kompetenci v anglickém jazyce v běžných praktických situacích.

kurz technické angličtiny

V kurzu technické angličtiny se seznámíte se zvláštností technické terminologie, její správné pochopení a použití v praxi. Dále se seznámíte s typickými situacemi, které se vyskytují v provozu různých průmyslových odvětví a vyžadují určité jazykové i sociální dovednosti.

kurz obchodní angličtiny

V kurzu obchodní angličtiny se setkáte s běžnými situacemi obchodního jednání, které vyžaduje určité formální postupy a chování a na tyto modelové situace se díky kurzu připravíte nejen z hlediska jazykové kompetence, ale i kulturních stereotypů mezinárodní komunikace.

kurz angličtiny pro SŠ a VŠ

V kurzu angličtiny pro SŠ a VŠ Vám pomohu se školní látkou na střední či vysoké škole, včetně přípravy na maturitu nebo oborů jako je syntax či morfologie anglického jazyka. Kurz je vhodný nejen pro studenty, kteří školní výuku nezvládají, jak by si přáli, ale i pro ty, kteří mají pocit, že mají na víc a chtějí se o angličtině dozvědět více než ve škole.