NABÍDKA KURZŮ

Nabízím dva základní kurzy se zaměřením na obecnou a odbornou znalost angličtiny.


KURZY OBECNÉ ANGLIČTINY

KURZ ZÁJMOVÉ ANGLIČTINY

Tento kurz je zaměřen na systematický rozvoj jazykové kompetence v anglickém jazyce. Seznámíte s běžnými tématy, osvojíte si adekvátní slovní zásobu a postupně zdokonalíte svou komunikativní kompetenci v anglickém jazyce v běžných praktických situacích.

kurz je orientačně vhodný pro úrovně: A0, A1, A2, B1, B2, C1

KURZ PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

V kurzu, který se zaměřuje na přípravu na maturitní či státní zkoušky z angličtiny, se nejen obeznámíte s potřebnou gramatikou, slovní zásobou či výslovností, ale především se naučíte správně a efektivně řešit typické zadání a cvičení těchto zkoušek.

kurz je orientačně vhodný pro úrovně: B1, B2

KURZ KONVERZACE

Tento kurz je zaměřen na rozvoj slovní zásoby a plynulosti v mluveném projevu. Je ideální pro telefonní lekce.

kurz je orientačně vhodný pro úrovně: A2, B1, B2, C1, C2


KURZY ODBORNÉ ANGLIČTINY

KURZ OBCHODNÍ ANGLIČTINY

V kurzu obchodní angličtiny se seznámíte s běžnými situacemi obchodního jednání, které vyžaduje určité formální postupy a chování, a zároveň se na tyto modelové situace připravíte nejen z hlediska jazykové kompetence, ale i kulturních stereotypů.

kurz je orientačně vhodný pro úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2

KURZ TECHNICKÉ ANGLIČTINY

V kurzu technické angličtiny se seznámíte se zvláštností technické terminologie, její správné pochopení a použití v praxi. Dále se seznámíte s běžnými situacemi, které se vyskytují v provozu různých průmyslových odvětví a vyžadují určité jazykové i sociální dovednosti.

kurz je orientačně vhodný pro úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2

KURZ AKADEMICKÉ ANGLIČTINY

V kurzu akademické angličtiny se naučíte základní dovednosti a znalosti anglického jazyka, které využíjí především studenti a absolventi vysokých škol nebo i vědci. V rámci tohoto kurzu je možné se soustředit i pouze na vědní obory anglického jazyka jako je syntax, morfologie aj., které jsou běžnou součástí vzdělávání studentů anglistiky a amerikanistiky.

kurz je orientačně vhodný pro úrovně: B1, B2, C1, C2


Úrovně pro každý kurz jsou pouze orientační. Před zahájením kurzu Vám vypracuji rozřazovací test dle Vašich potřeb a více se o Vaší individuální úrovni angličtiny společně dozvíme v první zkušební lekci.

AUDIO LEKCE ANGLIČTINY

interaktivní angličtina do ucha