NABÍDKA KURZŮ

Nabízím dva základní kurzy se zaměřením na obecnou a odbornou znalost angličtiny.


KURZY OBECNÉ ANGLIČTINY


- KURZ ZÁJMOVÉ ANGLIČTINY -

Tento kurz je zaměřen na systematický rozvoj jazykové kompetence v anglickém jazyce. Seznámíte s běžnými tématy, osvojíte si adekvátní slovní zásobu a postupně zdokonalíte svou komunikativní kompetenci v anglickém jazyce v běžných praktických situacích.


- KURZ PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA -

V kurzu, který se zaměřuje na přípravu na maturitní či státní zkoušky z angličtiny, se nejen obeznámíte s potřebnou gramatikou, slovní zásobou či výslovností, ale především se naučíte správně a efektivně řešit typické zadání a cvičení těchto zkoušek.


- KURZ KONVERZACE -

Tento kurz je zaměřen na rozvoj slovní zásoby a plynulosti v mluveném projevu. Je vhodný pro studenty na úrovni minimálně A2/B1.


KURZY ODBORNÉ ANGLIČTINY


- KURZ OBCHODNÍ ANGLIČTINY -

V kurzu obchodní angličtiny se seznámíte s běžnými situacemi obchodního jednání, které vyžaduje určité formální postupy a chování, a zároveň se na tyto modelové situace připravíte nejen z hlediska jazykové kompetence, ale i kulturních stereotypů.


- KURZ TECHNICKÉ ANGLIČTINY -

V kurzu technické angličtiny se seznámíte se zvláštností technické terminologie, její správné pochopení a použití v praxi. Dále se seznámíte s běžnými situacemi, které se vyskytují v provozu různých průmyslových odvětví a vyžadují určité jazykové i sociální dovednosti.


- KURZ AKADEMICKÉ ANGLIČTINY -

V kurzu akademické angličtiny se naučíte základní dovednosti a znalosti anglického jazyka, které využíjí především studenti a absolventi vysokých škol nebo i vědci. V rámci tohoto kurzu je možné se soustředit i pouze na vědní obory anglického jazyka jako je syntax, morfologie aj., které jsou běžnou součástí vzdělávání studentů anglistiky a amerikanistiky.