Nabídka audio kurzů angličtiny

Pro zachování všech výhod a možnosti personalizace audio lekcí, nabízím kurzy pro:
 • jednotlivce
 • dvojice

Frekvence a časové rozpětí jedné lekce je na vzájemné dohodě. Nejpopulárnější jsou lekce v rozsahu 45 minut jednou či dvakrát týdně, ale je možné absolvovat i lekce v rozsahu 15 minut třikrát týdně nebo 90 minut jednou za 14 dní.

Jsem Vám k dispozici každý den od PO do NE od 6:00 do 13:00.

Prohlédněte si základní nabídku kurzů níže a neváhejte se zeptat na Vaše požadavky!

Kurz obecné angličtiny a konverzace

Cíl kurzu: Tento kurz je zaměřen na systematický rozvoj jazykové kompetence v anglickém jazyce. Seznámíte s běžnými tématy, osvojíte si adekvátní slovní zásobu a postupně zdokonalíte svou komunikativní kompetenci v anglickém jazyce v běžných praktických situacích.

Doporučené úrovně: A0, A1, B1, B2, C1

Vhodné (nejen) pro:

 • cestovatele
 • lidi, kteří potřebují zdokonalit svou mezinárodní komunikaci
 • lidi, kteří si chtějí najít nové smysluplné hobby
 • studenty VŠ

Kurz obchodní angličtiny

Cíl kurzu: V kurzu obchodní angličtiny se setkáte s běžnými situacemi obchodního jednání, které vyžaduje určité formální postupy a chování a na tyto modelové situace se díky kurzu připravíte nejen z hlediska jazykové kompetence, ale i kulturních stereotypů mezinárodní komunikace.

Doporučené úrovně: A1, B1, B2, C1, C2

Vhodné (nejen) pro:

 • manažery a vedoucí různých oddělení
 • zaměstnance HR
 • zaměstnance nákupu
 • zaměstnance oddělení kvality aj.

Kurz technické angličtiny

Cíl kurzu: V kurzu technické angličtiny se seznámíte se zvláštností technické terminologie, její správné pochopení a použití v praxi. Dále se seznámíte s typickými situacemi, které se vyskytují v provozu různých průmyslových odvětví a vyžadují určité jazykové i sociální dovednosti.

Doporučené úrovně: A1, B1, B2, C1, C2

Vhodné (nejen) pro:

 • zaměstance sleváren, tavíren, obroben, ...
 • elektrikáře, udržbáře, ...
 • hasiče, policisty, vojáky, ...