NABÍDKA KURZŮ

Nabízím dva základní kurzy se zaměřením na obecnou a odbornou znalost angličtiny.

Kurzy obecné angličtiny

Kurz zájmové angličtiny

Tento kurz je zaměřen na systematický rozvoj jazykové kompetence v anglickém jazyce. Seznámíte s běžnými tématy, osvojíte si adekvátní slovní zásobu a postupně zdokonalíte svou komunikativní kompetenci v anglickém jazyce v běžných praktických situacích.

vhodné pro: A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2

Příprava na zkoušky z AJ

V kurzu, který se zaměřuje na přípravu na maturitní či státní a jiné zkoušky z angličtiny, se nejen obeznámíte s potřebnou gramatikou, slovní zásobou či výslovností, ale především se naučíte správně a efektivně řešit typické zadání a cvičení těchto zkoušek.

pro úrovně: A1, A2 B1, B2, C1, C2

Doučování SŠ a VŠ

V tomto kurzu Vám pomohu se školní látkou na střední či vysoké škole. Kurz je vhodný nejen pro studenty, kteří školní výuku nezvládají, jak by si přáli, ale i pro ty, kteří mají pocit, že mají na víc a chtějí se o angličtině dozvědět více než ve škole.

pro úrovně: A2, B1, B2, C1, C2

Úrovně pro každý kurz jsou pouze orientační. Před zahájením kurzu Vám vypracuji rozřazovací test dle Vašich potřeb a více se o Vaší individuální úrovni angličtiny společně dozvíme v první zkušební lekci.

Kurzy odborné angličtiny

Kurz obchodní angličtiny

V kurzu obchodní angličtiny se seznámíte s běžnými situacemi obchodního jednání, které vyžaduje určité formální postupy a chování, a zároveň se na tyto modelové situace připravíte nejen z hlediska jazykové kompetence, ale i kulturních stereotypů.

pro úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Kurz technické angličtiny

V kurzu technické angličtiny se seznámíte se zvláštností technické terminologie, její správné pochopení a použití v praxi. Dále se seznámíte s běžnými situacemi, které se vyskytují v provozu různých průmyslových odvětví a vyžadují určité jazykové i sociální dovednosti.

pro úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Kurz akademické angličtiny

V kurzu akademické angličtiny se naučíte základní dovednosti a znalosti anglického jazyka, které využíjí především studenti a absolventi vysokých škol nebo i vědci. V rámci tohoto kurzu je možné se soustředit i pouze na vědní obory anglického jazyka jako je syntax, morfologie aj., které jsou běžnou součástí vzdělávání studentů anglistiky a amerikanistiky.

pro úrovně: B1, B2, C1, C2

Přestaňte se bát mluvit anglicky s virtuální lektorkou angličtiny.

Angličtina přes hovory - nejjednodušší řešení, jak se anglicky skutečně rozmluvit.